I finally got off his back
Persoonlijk verhaal


Inleiding

Wanneer ik merkte dat Michiel met bepaalde problemen bij zijn vrienden ging aankloppen, kon ik niets anders denken dan: “Waarom komt hij niet naar mij?”. 

Zoals wij dat allemaal zo graag doen, nam ik het persoonlijk op en voelde ik mij gekwetst en buitengesloten. Tot mijn aandacht plots werd gevestigd op iets dat Jay Shetty zei tijdens de podcast. Ik zette mijn fiets aan de kant en spoelde terug. Dit moest ik nog een keertje beluisteren.

Mijn befaamd aha-momentje

Het eerste aha-moment kwam er toen hij zei dat we niet iedereen voor iemand kunnen zijn. Ik kon niet zijn lief EN zijn coach EN zijn mentor EN zijn ... tegelijk zijn. Daarnaast deed de podcast mij beseffen dat ik de rol van “fixer” had opgenomen. Wanneer hij zich openstelde voor mij, kwam ik met theorieën af, schoof ik ongevraagd boeken onder zijn neus en stuurde ik verschillende podcasts door.

Dit had effectief het omgekeerde effect dan hetgeen ik wilde bereiken. In plaats van dat onze connectie als koppel sterker werd, sloot hij zich meer en meer af. Gewoon, omdat hij eens geen zin had in doordringende vragen en ongevraagde adviezen van zijn lief... En had hij even gelijk.

 “Hoeveel mensen willen er als kind worden behandeld?” hoorde ik Jay zeggen. Dat was echt het laatste dat ik wou, hem bemoederen.

Mijn inzicht

Dit heeft mij vijf zaken doen realiseren:

1. Een ‘fixer mindset’ en een ‘supportive mindset’ zijn twee verschillende zaken.
2. Ik ben zijn lief. Als hij een coach wilt, zal hij er zelf wel een aanschaffen.
3. Iedereen maakt zijn eigen journey/ persoonlijke groei door op zijn/haar tempo en dat is oké!
4. Iedereen heeft recht om zelf te ontdekken, keuzes en beslissingen te nemen.
5. And last but not least. Michiel deed dit beter dan mij. Hij heeft mij vanaf dag één gesteund en mij gelaten in mijn persoonlijke journey, zonder mij ook maar één moment proberen te sturen.

You always have a choice (your choice). That's freedom!


Timemanagement
TOOL #1